Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » ไม่มีหมวดหมู่ » ลำไยไม้ผลเศรษฐกิจในฤดูและนอกฤดู

ลำไยไม้ผลเศรษฐกิจในฤดูและนอกฤดู

ลำไย

งานพิเศษที่ eveleighmarket.com นำมาฝากวันนี้เป็นเรื่องของ ลำไย ไม้ผลเศรษฐกิจทั้งในฤดูและนอกฤดูถึงแม้จะมีปัญหาราคาลำไยตกต่ำบ้างหากเปรียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงราคาตกต่ำ

ลำไยก็ยังเป็นผลไม่เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถนำมาแปรรูปได้หลายรูปแบบ และยังเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ การปลูกลำไยจึงนอกจากเก็บผลผลิตขายแล้วการแปรรูปยังเป็นงานพิเศษที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้และลดปัญหาราคาลำไยตกต่ำได้อีกด้วย

ลำไย ไม้ผลเศรษฐกิจในฤดูและนอกฤดู

ความเป็นมา
ลำไยเป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนและกึ่งร้อนในเอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิดในลังกาอินเดียพม่าหรือจีน สำหรับประเทศไทยพบหลักฐานเป็นต้นลำไยในสวนเก่าแก่ของ ร.อ.หลวงราญอริพล(เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร์ถนนสาธุประดิษฐ์ใกล้วัดปริวาศในสมัยรัชการที่ 5 เป็นลำไยที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ด จึงเป็นหลักฐานที่แสดงได้ว่า ลำไย มีในประเทศไทยมาก่อนนั้นแล้ว

ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ลำไยจากกรุงเทพฯไปปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าดารารัศมี และขยายพันธุ์ไปทั่วทุกภูมิภาคโดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์ไปตามลักษณะสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดลำพูน จนทำให้เกิดลำไยต้นหมื่นขึ้นที่บ้านหนองช้าง อำเภอเมืองลำพูน เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตต้นเดียวขายได้ราคาเป็นหมื่นในปี พ.ศ.2511 และมีการพัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆจนปัจจุบันมีการปลูกลำไยมากถึง 157,220 ไร่

ประโยชน์ของลำไย
ลำไยนอกจากเป็นผลไม้ทานผลสุกแล้ว ยังนำไปแปรรูปเป็นการหางานพิเศษที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยได้อีกหลายรูปแบบ เช่น ทำเป็นลำไยกระป๋อง ลำไยอบแห้งที่สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือลำไยอบแห้งทั้งเปลือก และลำไยอบแห้งเฉพาะเนื้อนอกจากนั้นลำไยผลสดยังใช้เป็นส่วนประกอบในขนมหวานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้าวเหนียวเปียกลำไย ลำไยลอยแก้ว วุ้นลำไย และยังเป็นส่วนประกอบในอาหารคาวบางประเภทได้เช่นกัน
longan3        ลำไยถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่เริ่มเก็บผลขายได้เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มิถุนายน หรือในช่วงเดือน กรกฎาคม แต่เนื่องจากลำไยเป็นไม้ผลที่สามารถชักนำการออกดอกได้ง่าย จึงเป็นผลไม้ที่นิยมใช้สารเคมีกระตุ้นให้ออกดอกนอกฤดู และยังเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องห่อผลเพียงตัดแต่งกิ่งและดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยก็สามารถประสบความสำเร็จในการปลูกลำไยขายได้แล้วสำหรับคนที่พอมีพื้นที่ว่างการปลูกลำไยเป็นงานพิเศษที่น่าสนใจและยังทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ป้ายกำกับ: