Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

บทนำ

Eveleighmarket.com คือเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่ใช้บริการและเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการยังเว็บไซต์ Eveleighmarket.com ดังนั้นก่อนการเข้าใช้บริการขอให้ท่านตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของเรา

นโยบายการเข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์

1.ข้อมูลข่าวสารที่แสดงในเว็บไซต์ Eveleighmarket.com เป็นสื่อที่นำเสนอโดยทีมงานที่จัดเรียงเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ นำเสนอในรูปแบบออนไลน์

2.การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาข้อมูล หรือเนื้อหา เว็บไซต์ Eveleighmarket.com มิได้รับรองหรือยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา แหล่งที่มา หรือข้อมูลอ้างอิง จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาข้อมูลและการบริการ หรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1.บริการข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ เครื่องมือค้นหาต่างๆรวมถึง Google อาจจัดทำดัชนีข้อมูลของคุณ บริการของเรามีตัวเลือกในการแบ่งปันและมีข้อมูลเนื้อหาให้เลือกใช้มากมาย

2.การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การตอบความคิดเห็นต่างๆ หรือการอ้างอิงถึงบุคคลที่สาม ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงความเป็นส่วนตัว

1.เว็บไซต์ Eveleighmarket.com จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด

3.เว็บไซต์ Eveleighmarket.com อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเมื่อใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา