Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » งานพิเศษ » เรื่องน่ารู้ของส้มเขียวหวานวิธีการปลูกส้มเขียวหวานปลูกเป็นงานพิเศษ

เรื่องน่ารู้ของส้มเขียวหวานวิธีการปลูกส้มเขียวหวานปลูกเป็นงานพิเศษ

ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวานเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมทาน และยังเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี มีหลากหลายพันธุ์อีกทั้งราคาดี สำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มาก

หากสนใจต้องการปลูกส้มเป็นงานพิเศษก็สามารถทำได้ไม่ยากปัจจุบันส้มเขียวหวานยังปลูกได้เกือบทุกพื้นที่หากมีการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมเพียงพอ ก็สามารถปลูกส้มเขียวหวานเป็นงานพิเศษได้แล้วค่ะ

วิธีการปลูกส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวานเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง จึงเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวที่ปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมแล้ว และยังเป็นไม้ผลที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอ หากพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำเพียงการปลูกส้มเขียวหวานเป็นงานพิเศษก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีและมีคุณภาพ

การเลือกพันธุ์ส้มเขียวหวาน
ส้มเขียวหวานที่นิยมปลูกทั่วไปมีหลายพันธุ์ เช่น ส้มโชกุน เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกทางภาคใต้ รู้จักกันในชื่อ ส้มสายน้ำผึ้ง หรือส้มเพชรยะลาลักษณะทรงต้นและขนาดต้นใกล้เคียงกับส้มเขียวหวาน และที่นิยมปลูกกันทั่วไปได้แก่ส้มเขียวหวานพันธุ์บางมด ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย ก้นผลเรียบถึงเว้าเล็กน้อย ผิวมีสีเขียวอมเหลืองถึงเหลืองเข้ม ผิวเรียบ มีผิวสม่ำเสมอ เปลือกบางล่อน ปอกง่าย
การเตรียมดิน
1.การปลูกในพื้นที่ลุ่มโดยมีขนาดของแปลงดินหลังร่องกว้างประมาณ 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.50 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และด้านล่างขอร่องน้ำกว้างประมาณ 0.7 เมตร ส่วนความยาวแล้วพี่จำนวนเนื้อที่
เมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้ว ตากดินไว้ประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้ดินแห้ง ระยะปลูกประมาณ 3.5 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 60 ต้น

2.การปลูกในพื้นที่ดอน ไม่จำเป็นต้องยกร่อง ก่อนปลูกควรปรับพื้นที่ให้เรียบและไถกลบดินให้ลึกสัก 2 ครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุย ระยะปลูกประมาณ 5.5-6 x 5.5-6 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 45-50 ต้น

การดูแลรักษา
1.การให้น้ำระยะที่ปลูกใหม่ ๆ ควรให้น้ำทุกวัน หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ส้มเริ่มตั้งตัวได้แล้ว ควรให้วันเว้นแต่เมื่อส้มโตแล้วการให้น้ำจะต้องควบคุมให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
2.ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 1 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 10 กก. ในช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป ส้มจะเริ่มติดผล ในช่วงที่ผลใกล้แก่ควรให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เพื่อช่วยให้ผลส้มมีคุณภาพดีขึ้น
3.การตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช ควรมีการตัดแต่งกกิ่งที่รกทึบด้วยกรรไกรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น และควรกำจัดวัชพืชอยู่เสมอไม่นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชใกล้ๆ กับต้นส้ม
Orange 2
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ส้มเขียวหวานจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 8-10 เดือน นับจากวันออกดอก ผิวส้มจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเข้ม และความแข็งของผลลดลง วิธีการเก็บเกี่ยว ให้ใช้กรรไกรคมๆตัดที่ก้านผล ไม่ควรดึงหรือเด็ดเพราะจะทำให้ขั้วผลแยกตัวออกจากส่วนเนื้อ

การปลูกส้มเขียวหวานก็ไม่แตกต่างจากการปลูกไม้ผลยืนต้นทั่วไป แต่ส้มเขียวหวานให้ผลตลอดทั้งปี การปลูกเป็นงานพิเศษจึงต้องดูแลเอาใจเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและได้ราคา

ป้ายกำกับ: