Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » งานฝีมือ » รายได้เสริมจากงานประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากกะลามะพร้าว

รายได้เสริมจากงานประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากกะลามะพร้าว

รายได้เสริมงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เรื่องของการหารายได้เสริม วันนี้ eveleighmarket.com มีงานประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากกะลามะพร้าวมาแนะนำ เพื่อให้คนที่มีฝีมือ และมีไอเดียนำไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขาย เป็นการหารายได้เสริมจากวัสดุเหลือใช้ที่น่าสนใจค่ะ

งานฝีมือประเภทนี้ เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งบ้าน หรือตกแต่งสถานที่เป็นงานประดิษฐ์ ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้
โคมไฟกะลามะพร้าว สำหรับคนที่ชื่นชอบทำงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์อยู่แล้ว เพียงศึกษาเทคนิคการทำก็สามารถประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขายหารายได้เสริมได้แล้ว วัสดุอุปกรณ์หลักๆที่ใช้มีไม่มาก ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำโคมไฟกะลามะพร้าว

1.กะลามะพร้าว เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
2.หลอดไฟ (เลือกใช้ได้หลากหลายแบบ) สายไฟ ปลั๊กไฟ
3.คอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้ว ไม้อัดเหลือใช้หรือวัสดุอื่นๆที่ใช้ได้
4.เทปพันสายไฟ
5.เครื่องยิงกาว
6.สีไม้โอ๊ก

เครื่องมือและอุปกรณ์
1.สว่านเจาะ
2.เลื่อยฉลุ
3.กระดาษทรายหยาบ
4.กระดาษทรายละเอียด
5.ดินสอและวงเวียน

ขั้นตอนการทำโคมไฟกะลามะพร้าว
ขั้นตอนการทำหลักๆ ต้องร่างแบบโคมไฟที่ต้องการตามไอเดียของเรา จากนั้นก็จัดหาวัสดุที่ใช้ให้ครบ นำกะละมะพร้าวมาขัดผิวให้ขึ้นเงาด้วยกระดาษทราย หากมีลวดลายให้ใช้เลื่อยฉลุทำลายตามที่ต้องการ ใช้สว่านเจาะรูรอบๆ กะลามะพร้าวเพื่อให้แสงสว่างส่องออกมาภายนอกได้ จากนั้นนำกะลามะพร้าวมาทาสีไม้โอ๊ก เพื่อความสวยงาม แล้วนำไปประกอบตามรูปแบบที่เราต้องการด้วยเครื่องยิงกาว เมื่อได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว นำหลอดไฟที่ประกอบกับสายไฟและปลั๊กไฟสอดเข้าไว้ในกะลามะพร้าวcoconut shell
ขั้นตอนการทำมีเพียงเท่านี้ ช่วงที่เริ่มหัดทำแนะนำให้ร่างรูปแบบง่ายๆ มีองค์ประกอบไม่มาก เมื่อฝึกฝนฝีมือจนสามารถจำหน่ายหารายได้เสริมได้แล้ว ค่อยๆพัฒนาให้มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือและชอบงานประดิษฐ์ eveleighmarket.com เชื่อว่าเป็นอาชีพทำเงินแน่นอนค่ะ

ป้ายกำกับ: