Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » งานทําที่บ้าน » กำลังมองหางานพิเศษทําที่บ้าน

กำลังมองหางานพิเศษทําที่บ้าน

สำหรับคนที่กำลังมองหางานพิเศษทําที่บ้าน

สำหรับคนที่กำลังมองหางานพิเศษทําที่บ้านหรือมองหาธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก รับงานเย็บผ้าจากบริษัทมาทำที่บ้าน เป็นอีกงานที่น่าสนใจ เพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก งานเย็บมีหลากหลายแบบหลายประเภท

หากเป็นคนที่เย็บผ้าเป็นและมีจักรอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อาจรับผ้ามาเย็บที่บ้านหากมีเงินลงทุนอยู่บ้างอาจสั่งซื้อจักรมาเพิ่มเพื่อจ้างคนมาเย็บ ปัจจุบันจักรเย็บผ้ามือสองคุณภาพดีราคาไม่แพง มีจำหน่ายมากมาย

รับงานเย็บผ้ามาทำเป็นงานพิเศษทําที่บ้าน

รับงานเย็บผ้ามาทำเป็นงานพิเศษทําที่บ้าน สำหรับคนที่มีความรู้ความชำนาญในการเย็บผ้าอยู่บ้างแล้ว สามารถรับงานมาทำเองหรือลงทุนซื้อจักรเพื่อจ้างคนงานมาช่วยเย็บ

ซึ่งวิธีนี้อาจต้องใช้เงินลงทุนอยู่บ้างขึ้นอยู่กับจำนวนจักรที่เราต้องการใช้ แหล่งรับผ้ามาเย็บมีมากมายทั้งรับจากโรงงานตัดเย็บโดยตรงซึ่งอาจต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีเงินประกันความเสียหายมากหรือน้อยขึ้นอยู่ชิ้นงานและประเภทของงานที่เรารับมาเย็บ

หากมีเงินทุนมากนักและไม่สะดวกที่จะติดต่อกับโรงงานโดยตรงก็สามารถรับงานต่อจากคนที่รับงานมาจากโรงงานโดยตรงได้เช่นกัน ราคาค่าจ้างขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานtapestry

การเย็บผ้าโหลหรือรับงานเย็บมาทำเป็นงานพิเศษทําที่บ้าน ที่นอกจากรับมาเย็บเองหรือจ้างคนมาช่วยเย็บแล้ว หากไม่ต้องการลงทุนและไม่ชำนาญในการเย็บ อาจรับงานมาจ่ายให้กับแม่บ้านหรือคนว่างงานที่เย็บผ้าเป็นและมีจักรเย็บผ้าอยู่แล้วนำไปเย็บเพื่อหารายได้เสริม

งานพิเศษทําที่บ้านทุกๆงานสามารถต่อยอดให้เป็นธุรกิจหรือเป็นงานหลักของครอบครัวได้ ขึ้นอยู่กับแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน การเริ่มต้นจากงานพิเศษเล็กๆที่ลงทุนไม่มากช่วยให้มีประสบการณ์และยังทำให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ป้ายกำกับ: