Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » งานทําที่บ้าน » แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลงานพิเศษทำที่บ้าน

แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลงานพิเศษทำที่บ้าน

แปรรูปผลไม้งานพิเศษทำที่บ้าน

เกิดเป็นคนไทยถือว่าโชคดี เพราะความอุดมสมบูรณ์ของพืชผักผลไม้ที่มีให้เราได้เลือกทานทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล จึงเป็นงานพิเศษทำที่บ้านที่ช่วยให้เรามีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผลไม้ที่เรานำมาแปรรูปนั้นอาจเป็นผลไม้จากสวนของเราเอง หรือซื้อผลไม้ที่มีอยู่ตามฤดูกาลมาแปรรูปเป็นงานพิเศษทำที่บ้านก็ได้เช่นกัน

เป็นงานพิเศษทำที่บ้านที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลไม้ที่มีตามฤดูกาลส่วนใหญ่ราคาถูก หรือบางชนิดยังปล่อยทิ้งให้สุกคาต้นโดยไม่ได้นำมาทำประโยชน์ เช่นมะขามเปรี้ยว มะยม กระท้อน มะกอก มะดัน มะม่วง มะละกอ หรือแม้แต่กล้วยน้ำว้า

ผลไม้เหล่านี้นำมาแปรรูปได้หลายแบบหลายประเภท เป็นงานพิเศษทำที่บ้านที่นอกจากมีรายได้เสริมแล้วยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับสูตรการแปรรูปผลไม้แต่ละชนิดนั้นสามารถศึกษาได้จากตำราอาหารหรือศึกษาในอินเทอร์เน็ตซึ่งบอกวิธีการและขั้นตอนไว้อย่างละเอียด

หากเริ่มหัดทำใหม่ๆอาจเริ่มทำในปริมาณน้อยๆไปก่อนเมื่อมีความชำนาญหรือมีสูตรการแปรรูปที่ลงตัวแล้วก็สามารถทำขายหารายได้เสริมได้โดยอาจเพิ่มหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสะดุดตาลูกค้าให้สามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากได้fruit

หรือผลไม้บางชนิดเช่นกระท้อน โดยเฉพาะกระท้อนที่มีรสเปรี้ยว คนส่วนใหญ่มองข้ามไม่นำเอามาแปรรูปเช่นทำเป็นกระท้อนแช่อิ่ม เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่เมื่อทำแล้วมักได้รับความนิยมเพราะมีรสชาติที่กลมกล่อมหาทานยาก

การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลเป็นงานพิเศษทำที่บ้าน ที่สามารถทำเพื่อหารายได้เสริมและยังสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักทำควบคู่ไปกับงานประจำได้อีกด้วย

ป้ายกำกับ: