Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

ปิด
หน้าแรก » งานฝีมือ » สร้างรายได้พิเศษงานถักโครเชต์สินค้าแฮนเมดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สร้างรายได้พิเศษงานถักโครเชต์สินค้าแฮนเมดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สร้างรายได้พิเศษงานถักโครเชต์สินค้าแฮนเมด

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอทอปที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืองานฝีมือมาสร้างงานสร้างรายได้พิเศษส่วนหนึ่งเป็นงานแฮนเมด

หรืองานฝีมือที่รวมกลุ่มกันทำขึ้นเช่น ทำโบว์พวงมาลัย ทำโมบายสำหรับใช้ประดับตกแต่ง งานประดิษฐ์ ผ้าทอมือ รวมถึงงานถักโครเชต์ที่มีความสวยงามหลากหลายรูปแบบก็ได้รับการสนับสนุนให้จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอทอปเช่นกัน ทำให้คนที่มีฝีมือและชื่นชอบการถักโครเชต์ได้รวมกลุ่มกันสร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดอาชีพและมีรายได้พิเศษ

งานถักโครเชต์ที่ถักร้อยด้วยความชอบและมีใจรักสร้างรายได้งาม

งานถักโครเชต์เป็นงานแฮนเมดอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อรวบรวมคนที่มีฝีมือในการถักโครเชต์มาผลิตชิ้นงานเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอป ซึ่งงานแต่ละประเภทต้องมีความประณีตสวยงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น การจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปมีข้อดีและช่วยให้คนที่รักงานถักโครเชต์มีรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นก็คือมีโอกาสได้ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าหรืองานจัดนิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปแล้วหากได้รับการคัดสรรก็จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของจังหวัดนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานระดับภาค

งานถักโครเชต์สินค้าแฮนเมดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร้านโครเชต์

ระดับประเทศรวมถึงได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะความรู้เพิ่มมากขึ้น การจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนหากไม่มีการจัดตั้งกลุ่มก็ยังสามารถจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแบบเจ้าของเดียวได้ด้วยค่ะ สำหรับการส่งชิ้นงานหรือส่งผลงานถักโครเชต์เพื่อคัดสรร กลุ่มที่จัดตั้งและผู้ประกอบการแบบเจ้าของเดียวต้องต้องคัดผลิตภัณฑ์หรืองานถักโครเชต์ที่มีความสวยงามโดดเด่นเพียงประเภทเดียวจากทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้เช่นส่งกระเป๋า เสื้อผ้าถัก ตุ๊กตาพวงกุญแจ หมวกไหมพรม หรืองานถักรูปแบบอื่นที่มีความโดดเด่นโดยเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าคัดสรรหากมีความรู้และมีฝีมือในการถักโครเชต์อยู่แล้วอย่าเก็บความรู้ความสามารถนั้นไว้กับตัวนะค่ะเพราะงานถักโครเชต์ที่ถักร้อยด้วยความชอบและมีใจรัก สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปที่นอกจากจะมีรายได้พิเศษแล้ว ยังให้คุณค่าทางด้านจิตใจต่อผู้ผลิตชิ้นงานและลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ

ป้ายกำกับ: